OPIS INWESTYCJI

INWESTOR :

MEDINA Sp. z o.o.
07-200 Wyszków ul. Aleja Róż 1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

Pracownia Projektowo - Architektoniczna LEONARDO
07-200 Wyszków ul. G.J. Sowińskiego 79
mgr inż. arch. Rafał Jakacki

WYKAZ POWIERZCHNI:

Powierzchnia użytkowa
- podstawowa - 73,08 m2
- pomocnicza - 107,14 m2
Razem - 180,22 m2

Powierzchnia zabudowy - 69,75 m2
Kubatura - 599,44 m3
Wysokość budynku - 9,09 m
Minimalne wymiary działki - 6,20 x 27,49 m

OPIS FUNKCJONALNY:

Planowana inwestycja to budynki mieszkalne, jednorodzinne w zabudowie szeregowej.

Sytuacja
wraz z orientacją